1. “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) Uygulama Hakkı”, Türk Psikologlar Derneği- 2006-2007.
 2. “EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma) 1.Seviye Eğitimi”, Davranış Bilimleri Enstitüsü- 17-21.10.2007.
 3. “MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Uygulama Hakkı”, Türk Psikologlar Derneği- 10-18.11.2007.
 4. “Stratejik Aile Terapisi Eğitimi ve Süpervizyonu”, Davranış Bilimleri Enstitüsü- 16-17.02.2008 ve 29-30.03.2008.
 5. “Çocuk ve Ergenlerde Psikodrama Kursuna Katılım Belgesi”, Prof. Dr. Bahar Gökler, Psikodrama ve Grup Terapileri Derneği- 34. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 27.05.2009.
 6. “Duygusal Ulaşılabilirlik Kısa Klinik Formu” eğitimi, Katılım Belgesi, Ph. D. Zeynep Biringen, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bebek Ruh Sağlığı Birimi ve Bebek Ruh Sağlığı Derneği- 26-27.02.2011.
 7. “Oyun Terapisi” eğitimi, Prof. Dr. Ayşe Yalın, Madalyon Psikiyatri Merkezi- Katılım Belgesi, Şubat- Nisan 2011.
 8. “Çocuk Değerlendirme Paketi” Sertifika, Türk Psikologlar Derneği- 2011
 9. “Stroop Testi TBAG Formu, Sayı Dizisi Öğrenme Testi ve İşaretleme; Wisconsin Kart Eşleme Testi ve İşitsel Sözel Öğrenme Testi Testi; Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Raven Standart Progresif Matrisler Testi ve Çizgi Yönünü Belirleme Testleri Sertifika, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi Nörometrika AR-GE Birimi- 2011.
 10. “Psikodrama Asistanlığı Belgesi”, Dr.Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü- 28.05.2011.
 11. “Ergenlik Dönemi Özellik ve Sorunlarına Psikodramatik Yöntemlerle Yaklaşım” Kursu Katılım Belgesi, Ardıç Ruh sağlığı Merkezi-Ankara Psikodrama Derneği- Aralık 2011-Haziran 2012.
 12. “Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği Uygulayıcı Sertifikası”, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği- Mayıs 2012.
 13. “TAT Uygulama ve Yorumlama Eğitimi” Psk. Dr. Mehmet Akif Sayılgan, Madalyon Psikiyatri Merkezi, Eylül-Kasım 2013.
 14. “Travmatik Olaylarda Anneler ve Çocuklarla Çalışma” eğitimi Madalyon Psikiyatri Merkezi, Prof.Dr.Ümran Korkmazlar, 15.06.2014.
 15. “Denver 2, Gelişimsel Tarama Testi Sertifikası”, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, Prof.Dr.Kalbiye Yalaz ve Çocuk Gelişim Uzmanı Birgül Bayoğlu, 30.11.2014.
 16. “Aile ve Evlilik Terapisi”1,2 ve 3. Seviye Eğitimleri Katılım Belgesi, Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi.
 17. Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi (Prof. Dr. Byron Norton), Eğitimci: Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil, 2015.
 18. EMDR Children & Adolescents Level 1, Ph.D. Ümran Korkmazlar, EMDR Europe, 2016.
 19. “Şema Terapi Eğitimi” (1,2 ve 3. Düzey), Uzm. Dr. Alp Karaosmanoğlu, 2018.
 20. “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-4 (WISC-IV) Uygulama Hakkı”, Türk Psikologlar Derneği- 2018.